Online Wijnhuis
Image default
Verbouwen

Hijsogen worden gebruikt bij hijsen en heffen

Hijsen en heffen zijn verticale verplaatsingstechnieken waar ook hijsogen aan te pas komen. Bij hijsen wordt de last aan de bovenkant getrokken of gevierd, bij heffen aan de onderkant geduwd of ontlast.

Hijsen gebeurt doorgaans met hijskranen, die vast (plaatsgebonden) of mobiel (rupsbanden of wielen) kunnen zijn. Tijdens het hijsen moeten ze altijd stabiel zijn opgesteld. Hijskranen kunnen ook op een schip zijn gemonteerd, voor werkzaamheden op het water. Heffen gebeurt doorgaans met heftrucks, die de last tevens horizontaal (mobiel) over grotere afstanden kunnen verplaatsen. Een ander middel om lasten (en personen) verticaal te kunnen verplaatsen is een lift. Er worden bouwliften, goederenliften en personenliften onderscheiden.

Hijsogen en menskracht

Hijsogen en overigens hijs- en hefmiddelen zijn van uiterst belang als de menskracht te kort schiet. Bijvoorbeeld door overbelasting bij het verplaatsen van lasten van meer dan 25 kg, is gebruik maken van hijsogen en overige hijs- en hefmiddelen noodzakelijk. Bij grotere lasten dan 100 kg zal de inzet van hijs- en hefmiddelen vanzelfsprekend zijn. Daartussen zullen doorgaans zogenaamde tilhulpmiddelen worden gebruikt.

Hijsogen vallen onder de arbeidsmiddelen

Alle middelen zoals bijvoorbeeld hijsogen, D-sluitingen en hijsbanden maar ook machines en werktuigen, waarmee een zware last kan worden gehesen of getild of die gebruikt worden tijdens deze specifieke werkzaamheden dienen als arbeidsmiddel te worden aangemerkt. Dit geldt niet alleen op het (vaste) land maar ook op schepen of voertuigen. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld alle kranen aan de wal hieronder vallen maar ook de kranen aan boord van schepen en autolaadkranen. De arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen moeten allereerst aan de vele veiligheidsvoorschriften van arbeidsmiddelen voldoen. Verder worden in het Arbobesluit, Arboregeling, Warenwetbesluit machines, Warenwetregeling machines, Technische voorschriften Binnenschepen en Regels voor Rijnschepen aanvullende eisen geformuleerd voor deze hijs- en hefmiddelen. Daarnaast gelden er voor hijswerktuigen aan boord van schepen die voor het laden en lossen worden gebruikt afwijkende eisen ten opzichte van de overige hijswerktuigen aan boord of aan de wal.

Zeer complex

Zoals hierboven te lezen valt, is er nogal wat te doen over wat betreft de veiligheid en de eisen die gesteld worden aan de veiligheid van o.a. hijsmiddelen. Als werkgever verlies je al snel controle over deze zeer complexe materie. Gelukkig hoeft dit niet van blijvende aard te zijn. Dankzij de professionals van EKH bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan alle gestelde eisen als u hen inschakelt.