Online-wijnhuis

Hijsogen worden gebruikt bij hijsen en heffen

Hijsen en heffen zijn verticale verplaatsingstechnieken waar ook hijsogen aan te pas komen. Bij hijsen wordt de last aan de bovenkant getrokken of gevierd, bij heffen aan de onderkant geduwd of ontlast. Hijsen gebeurt doorgaans met hijskranen, die vast (plaatsgebonden) of mobiel (rupsbanden of wielen) kunnen zijn. Tijdens het hijsen moeten ze altijd stabiel zijn opgesteld. […]